เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191

สายด่วน 191

ประชาชนสามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉิน 191 ได้จากโทรศัพท์ทุกประเภท

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
จาก App Store

ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
Police Emergency สำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ได้ที่ App Store สำหรับมือถือที่ใช้
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS)

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
จาก Google Play

ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
Police Emergency สำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ได้ที่ Google Play Stroe สำหรับมือถือที่ใช้
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)